courante soundinstallation (taufkissen, bestickt / audio) endlosschleife (ausschnitt) (komposition: courante [kuhnau] 7000x verlängert)
Courante.jpg